Klinická adiktologie

Kamil Kalina
GRADA Publishing, a.s.   |   2015

Adiktologie je multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Téma se neomezuje jen na tradiční oblasti zneužívání alkoholu a nezákonných drog, ale nutně zahrnuje i tabák a nelátkové závislosti, například gambling nebo internetové závislostní poruchy. Klinická adiktologie se soustředí především na témata, která jsou klíčová pro přímou práci s pacientem či klientem. Jde o „léčbu“ v širším slova smyslu, zaměřenou i na řešení dopadů závislosti na jedince a na společnost a také na sociální reintegraci osob, jež v důsledku takových forem chování strádají. „Závislost je problém s mnoha facetami, “ říká profesor Wolfgang Götz, ředitel EMCDDA. Ukazuje se, že tento problém není možné uchopit z jediného hlediska, jednotným výkladovým modelem, ale vyžaduje více perspektiv, které spolu vzájemně soutěží, doplňují se a sdílejí společné prvky. V tomto smyslu publikace usiluje o rozšíření a prohloubení všech rozměrů integrovaného bio-psycho-sociálního modelu závislosti a léčby, v jehož ohnisku věda i praxe vždy vidí konkrétního člověka, pacienta či klienta, s jeho jedinečným příběhem. Kniha je jedinou publikací svého druhu na trhu. Je určena studentům i odborníkům, a to jak těm, kdo v oboru teprve začínají, tak těm pokročilým.

  Ohodnoťte

Kapitoly z dějin výtvarného umění

Vladimír Prokop
Computer press   |   2011

Kniha je stručný přehled dějin výtvarného umění, jehož hlavním předsevzetím je podat ucelený pohled na výtvarné umění od těch nejstarších dob až po současnost. V žádném případě si tato publikace nečiní nárok na vyčerpávající sondu - výběr, způsob a obsáhlost zpracování byly podřízeny středoškolským potřebám.

  Ohodnoťte

Angličtina last minute

Galatová Markéta, Anna Kronusová
FRAGMENT   |   2009

Anglické fráze na poslední chvíli snadno a rychle! Dovolená je před vámi a vy si neumíte anglicky objednat ani kávu? Neklesejte na mysli! Tato přehledná a tématicky uspořádaná příručka shrnuje slovní zásobu a fráze, které vám dodají jistotu při cestování. Domluvíte se na letišti, objednáte si taxíka, ubytujete se v hotelu, zeptáte se na zajímavosti v okolí a koupíte si opravdu jen to, co chcete. Vaše dovolená může začít!

  Ohodnoťte

Angličtina – 5 minut denně

James Branam, Iva Dostálová
FRAGMENT   |   2009

Procvičujte si angličtinu 5 minut denně. Každý den vytrhněte jeden list a ve volné chvíli vyluštěte křížovku, vyplňte cvičení nebo si přečtěte vtip či příběh. Poté list otočte a zkontrolujte si své odpovědi nebo si ověřte, zda jste správně porozuměli. Mírně pokročilí a falešní začátečníci si upevní dosavadní znalosti a rozšíří si slovní zásobu o praktická slovíčka. Vaše angličtina se bude den po dni zlepšovat.

  Ohodnoťte

Angličtina – 11 minut denně


FRAGMENT   |   2012

Naučte se anglicky za 11 týdnů! Stačí 11 minut denně! Každý týden se naučíte vše potřebné k jednomu tématu: - v pondělí a ve čtvrtek si osvojíte potřebnou slovní zásobu - ve středu nutnou gramatiku - v úterý a v pátek užitečné fráze Své znalosti si snadno ověříte ve cvičeních, která najdete na druhé straně listu. O víkendu si tak budete moct odpočinout u příběhu na pokračování a křížovky. Konec těžkým učebnicím! Procvičujte si kdekoliv a kdykoliv! Vytrhněte jeden list denně! Anglická slovíčka k jednotlivým tématům si lze navíc stáhnout z www.fragment.cz v sekci Stahuj. Publikace v praktickém „kapesním“ formátu je určena mírně pokročilým.

  Ohodnoťte

Angličtina – věty a fráze pro každou situaci

Jiří Olšovský
FRAGMENT   |   2011

Chcete si jen zopakovat běžné anglické fráze? Nebo chcete svou angličtinu při konverzaci trochu "okořenit"? Připomeňte si základní anglické fráze a naučte se i další ustálená spojení, která dodají Vaší angličtině ten správný říz.

  Ohodnoťte

Témata - Všeobecný přehled

kolektiv autorů
FRAGMENT   |   2007

Publikace obsahuje přes tisíc základních pojmů společenských věd: z historie, politologie, mezinárodních vztahů, EU, NATO, ekonomie, sociologie, psychologie, literatury, divadla, výtvarného umění a hudby. Témata jsou zpracována formou slovníčku pojmů nebo věcného výtahu z jednotlivých kapitol. Publikace tak v co nejstručnějším a zároveň v co nejkomplexnějším přehledu přibližuje pojmy a termíny, se kterými se můžete setkat při testech u přijímacích zkoušek. Souběžně s touto publikací vychází knížka Testy všeobecného přehledu, kde si můžete ověřit, nakolik jste si vědomosti osvojili.

  Ohodnoťte

Testy – Všeobecný přehled

Jan Sládek, Lukáš Porkert, Jakub Rákosník, Zuzana Novotná, Lukáš Neumann, Václav Nekvapil, Josef Abrhám, Martina Lustigová, Klára Veselská, Petr Lupač, Markéta Šantručková, Kubáček Jan, Katka Hipská, Petr Kovář, Marta Štěpánková, Michal Marek
FRAGMENT   |   2007

Publikace Vám umožní udělat si představu, jak mohou vypadat testy všeobecných předpokladů u přijímacích zkoušek na vysokou školu. Najdete v ní testové otázky z jednotlivých oborů společenských věd, které bývají nejčastěji do testů zahrnovány (historie, politologie, mezinárodních vztahů, EU, NATO, ekonomie, sociologie, psychologie, literatury, divadla, výtvarného umění a hudby). Publikace obsahuje dva klíče řešení: jeden stručný, druhý podrobně zpracovaný. Souběžně s publikací vychází knížka Témata všeobecného přehledu, díky níž si můžete potřebné informace doplnit.

  Ohodnoťte

Wir üben deutsche Grammatik

Hana Justová
FRAGMENT   |   1992

Procvičte si německou gramatiku! S moderní učebnicí koncipovanou jako pracovní sešit prohloubíte své znalosti. Součástí cvičebnice je i klíč k jednotlivým cvičením. Učebnice je tak vhodnou pomůckou nejen pro maturanty a středoškoláky ale i pro samostudium.

  Ohodnoťte

Zeměpis II. v kostce pro SŠ

Karel Kašparovský
FRAGMENT   |   2008

Středoškoláci pozor! Přepracované a aktualizované vydání Zeměpisu v kostce přehledně shrnuje veškeré učivo probírané na středních školách. 2. díl je věnován regionální geografii světa. Nejpopulárnější doplňková učebnice je nepostradatelnou pomůckou nejen k přípravě na maturitu, ale i během celého studia na střední škole.

  Ohodnoťte

Biologie v kostce pro SŠ

Hana Hančová, Marie Vlková
FRAGMENT   |   2008

Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu. Učebnice shrnuje přehledně to podstatné, co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole. Publikace pokrývá veškeré obory biologie, od obecné biologie přes botaniku, zoologii, biologii člověka až ke genetice.

  Ohodnoťte

Angličtina nejen do auta – Ve městě


FRAGMENT   |   2013

Poslouchejte a učte se kdekoliv a kdykoliv! V autobuse, v metru, v tramvaji, v autě, na kole, v čekárně nebo jen tak při relaxaci můžete rozvíjet svou slovní zásobu angličtiny. Při poslechu si upevníte znalost slovíček a základních slovních spojení souvisejících s tématem Ve městě a osvojíte si praktické fráze. Tematicky členěný titul je určen "falešným" začátečníkům a mírně pokročilým. 15 témat 300 nejpoužívanějších slovíček 4 hodiny angličtiny

  Ohodnoťte

České a evropské dějiny v souvislostech

Jiří Fidler
FRAGMENT   |   2015

Věděli jste, že ve stejném roce, kdy husité rozprášili křižáky u Domažlic, ve Francii stavěli hranici Johance z Arcu? Napadlo vás, že ve stejné době, kdy mušketýři chránili krále Francie, popravoval kat Mydlář na Staroměstském náměstí 27 českých pánů? Tyto, a mnohé další časové souvislosti, přinášíme v naší moderní publikaci. Poznatky ze studia českých a evropských dějin, které většinou vnímáme odděleně, tak máme možnost vidět v novém světle. Praktickým doplňkem jsou přehledné časové osy, které znázorňují období vlády významných panovníků evropských zemí a jsou zpestřeny informacemi o přelomových vynálezech nebo kulturních počinech.

  Ohodnoťte

Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ

Marie Sochrová
FRAGMENT   |   2007

Studenti středních škol pozor! Získejte pečlivě vybrané ukázky textů, společně s metodickými úkoly pro práci s nimi v I. dílu čítanky k učebnici Literatura v kostce. Tato učebnice je vhodným doplňkem nejen pro přípravu k maturitní zkoušce, ale pro všechny studenty SŠ.

  Ohodnoťte

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ


FRAGMENT   |   2007

Studenti středních škol pozor! Získejte pečlivě vybrané ukázky textů, společně s metodickými úkoly pro práci s nimi ve II. dílu čítanky k učebnici Literatura v kostce. Tato učebnice je vhodným doplňkem nejen pro přípravu k maturitní zkoušce, ale pro všechny studenty SŠ.

  Ohodnoťte

Čítanka IV. k Literatuře v kostce pro SŠ


FRAGMENT   |   2007

Studenti středních škol pozor! Získejte pečlivě vybrané ukázky textů, společně s metodickými úkoly pro práci s nimi ve IV. dílu čítanky k učebnici Literatura v kostce. Tato učebnice je vhodným doplňkem nejen pro přípravu k maturitní zkoušce, ale pro všechny studenty SŠ.

  Ohodnoťte

Čtenářský deník v kostce pro SŠ


FRAGMENT   |   2007

Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškeré učivo světové a české literatury probírané na středních školách. Nejoblíbenější doplňková učebnice literatury připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

  Ohodnoťte

Dějepis I. v kostce pro SŠ


FRAGMENT   |   2008

Středoškoláci pozor! Přepracované a aktualizované vydání Dějepisu v kostce přehledně shrnuje veškeré učivo probírané na středních školách. 1. díl zpracovává období pravěku po středověk. Nejpopulárnější doplňková učebnice je nepostradatelnou pomůckou nejen k přípravě na maturitu, ale i během celého studia na střední škole.

  Ohodnoťte

Dějepis II. v kostce pro SŠ


FRAGMENT   |   2008

Středoškoláci pozor! Přepracované a aktualizované vydání Dějepisu v kostce přehledně shrnuje veškeré učivo probírané na středních školách. 2. díl se zabývá novověkem a dějinami nové doby. Nejpopulárnější doplňková učebnice je nepostradatelnou pomůckou nejen k přípravě na maturitu, ale i během celého studia na střední škole.

  Ohodnoťte

Diktáty od šestky do devítky

Karel Kamiš, Marie Hanzová, Olga Příborská
FRAGMENT   |   1996

Vynikající doplněk k výuce českého jazyka. Sbírka diktátů pro základní školy slouží k praktickému procvičení probrané látky a tedy k jejímu důkladnému zažití. Součástí učebnice je klíč ke všem diktátům.

  Ohodnoťte

Fyzika v kostce pro SŠ

Vladimír Lank
FRAGMENT   |   2007

Neváhejte a pořiďte si přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice fyziky pro střední školy. Učebnice v novém a praktickém formátu shrnuje přehledně veškeré učivo fyziky probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

  Ohodnoťte

Chemie v kostce pro SŠ

Květoslava Růžičková, Bohumír Kotlík
FRAGMENT   |   2009

Neváhejte a pořiďte si přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice chemie pro střední školy. Učebnice v novém a praktickém formátu shrnuje přehledně veškeré učivo chemie probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

  Ohodnoťte

Literatura v kostce pro SŠ


FRAGMENT   |   2007

Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškeré učivo světové a české literatury probírané na středních školách. Nejoblíbenější doplňková učebnice literatury připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

  Ohodnoťte

Matematické, fyzikální a chemické tabulky


FRAGMENT   |   2003

Pamatujete si všechny vzorce, hodnoty funkcí, značky a důležité vztahy? Zbytečně! V naší středoškolské příručce naleznete všechny, které jsou potřebné nejen ke studiu, ale i do praktického života.

  Ohodnoťte

Matematika v kostce pro SŠ


FRAGMENT   |   2007

Neváhejte a pořiďte si přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice matematiky pro střední školy nyní v novém praktickém formátu. Učebnice přehledmě shrnuje veškeré učivo matematiky probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Učebnice je doplněna příklady a testy k procvičení učiva.

  Ohodnoťte

Angličtina last minute [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011

Anglické fráze na poslední chvíli snadno a rychle! Dovolená je před vámi a vy si neumíte anglicky objednat ani kávu? Neklesejte na mysli! Tato přehledná a tématicky uspořádaná příručka shrnuje slovní zásobu a fráze, které vám dodají jistotu při cestování. Domluvíte se na letišti, objednáte si taxíka, ubytujete se v hotelu, zeptáte se na zajímavosti v okolí a koupíte si opravdu jen to, co chcete. Vaše dovolená může začít!

  Ohodnoťte

Český jazyk v kostce pro SŠ [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011

Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Oblíbená doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale pomůže i s přípravou k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

  Ohodnoťte

Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011

Studenti středních škol pozor! V I. dílu čítanky k učebnici Literatura v kostce získáte pečlivě vybrané ukázky textů řazených v chronologickém sledu od nejstarší literatury po literaturu ofenzivní fáze národního obrození. Tato kniha je vhodná doplňková učebnice pro všechny studenty SŠ, doporučujeme ji také pro přípravu k maturitní zkoušce.

  Ohodnoťte

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011

Studenti středních škol pozor! Ve II. dílu čítanky k učebnici Literatura v kostce získáte pečlivě vybrané ukázky textů řazených v chronologickém sledu od literatury představitelů romantismu po tvorbu autorů literární moderny na konci 19. století. Tato kniha je vhodná doplňková učebnice pro všechny studenty SŠ, doporučujeme ji také pro přípravu k maturitní zkoušce.

  Ohodnoťte

Čítanka III. k Literatuře v kostce pro SŠ [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Čítanka IV. k literatuře v kostce pro SŠ [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Čtenářský deník v kostce pro SŠ [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Společenské vědy v kostce pro SŠ


FRAGMENT   |   2007   Ohodnoťte


Italština last minute [E-KNIHA]

Renata Skoupá
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Němčina – 5 minut denně

Karel Vratišovský
FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Matematika 6-9

Jaroslav Eisler
FRAGMENT   |   1999   Ohodnoťte


Italština pro samouky


FRAGMENT   |   2010   Ohodnoťte


Úvod do klasické teorie množin

Petr Vopěnka
FRAGMENT   |   0   Ohodnoťte


Příprava na přijímací zkoušky na SŠ-Český jazyk 8letá gymn.


FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Příprava na přijímací zkoušky na SŠ – Všeobecný přehled 8G


FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Příprava na přijímací zkoušky na SŠ-Matematika 8letá gymn.

Petr Husar
FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Angličtina nejen do auta – Cestování a služby


FRAGMENT   |   2013   Ohodnoťte


Angličtina nejen do auta – Nakupování


FRAGMENT   |   2013   Ohodnoťte


Logopedie – Žežicha se neříká

Ester Stará
FRAGMENT   |   2004   Ohodnoťte


Němčina pro samouky + CD s MP3


FRAGMENT   |   2012   Ohodnoťte


Angličtina pro aktivní seniory


FRAGMENT   |   2013   Ohodnoťte


Český jazyk v kostce pro SŠ


FRAGMENT   |   2007   Ohodnoťte


Literatura v kostce pro SŠ [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2010   Ohodnoťte


Maturita - Český jazyk [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Maturita - Literatura [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Maturita - Němčina [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Maturita - Společenské vědy [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Maturitní otázky – Angličtina [E-KNIHA]

Borg Guy, Fleková Magdaléna, Chárová Jana, Jacko Tomáš
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Maturitní otázky – Dějepis [E-KNIHA]

Michal Kaderka, Radek Aubrecht
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Maturitní otázky – Literatura [E-KNIHA]

Lenka Bolcková, Miroslav Štochl
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Maturitní otázky – Český jazyk [E-KNIHA]

Věra Chudomelová, Karina Matějů
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Maturitní otázky – Matematika [E-KNIHA]

Petr Chára, Dana Blahunková, Eva Řídká
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Maturitní otázky – Zeměpis [E-KNIHA]

Petr Karas, Ludvík Hanák
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Řečtina last minute [E-KNIHA]

Zerva Anthi
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Společenské vědy v kostce pro SŠ [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Španělština last minute [E-KNIHA]

Magdalena Váňová
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Témata - Všeobecný přehled [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Český jazyk nanečisto – Pětiminutovky pro 2. třídu ZŠ

Dana Holečková
FRAGMENT   |   2014   Ohodnoťte


Český jazyk nanečisto – Pětiminutovky pro 3. třídu ZŠ


FRAGMENT   |   2014   Ohodnoťte


Testy – Andragogika a personální řízení [E-KNIHA]

Lenka Svobodová, Marek Velas
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Testy – Politologie a mezinárodní vztahy [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Slepé mapy – Zeměpis

Jaroslava Barešová
FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Škola s přehledem – Tabulky pro 6.–9. tř. ZŠ (human. obory)


FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Škola s přehledem – Tabulky pro 1.–5. třídu ZŠ

Michaela Černá, Dita Blechová
FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Testy – Všeobecný přehled [E-KNIHA]


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Čtenářský deník – 1. stupeň ZŠ


FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Logopedie – texty, hry a úkoly pro nácvik výslovnosti

Ludmila Strejčková
FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Matematika nanečisto – Pětiminutovky pro 2. třídu ZŠ


FRAGMENT   |   2014   Ohodnoťte


Matematika nanečisto – Pětiminutovky pro 3. třídu ZŠ


FRAGMENT   |   2014   Ohodnoťte


Přijímací zkoušky na VŠ – Všeobecný přehled - Témata a pojmy


FRAGMENT   |   2007   Ohodnoťte


Příprava na státní maturitu – Angličtina

Jana Chárová, Tomáš Jacko, Magdaléna Fleková, Guy Borg
FRAGMENT   |   2007   Ohodnoťte


Příprava na státní maturitu – Literatura


FRAGMENT   |   2007   Ohodnoťte


Příprava na státní maturitu – Zeměpis


FRAGMENT   |   2008   Ohodnoťte


Český jazyk do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček)


FRAGMENT   |   2014   Ohodnoťte


Jazykové přehledy – Angličtina


FRAGMENT   |   2013   Ohodnoťte


Angličtina nejen do auta – Restaurace a jídlo


FRAGMENT   |   2013   Ohodnoťte


Angličtina nejen do auta – CD s MP3 – pro začátečníky


FRAGMENT   |   2010   Ohodnoťte


Český jazyk – Píšeme bez chyb


FRAGMENT   |   2014   Ohodnoťte


Francouzština pro samouky

Vlasta Borovanová, Petra Kameníková
FRAGMENT   |   2006   Ohodnoťte


Matematika do dlaně pro ZŠ a nižší roč. vícelet. gymnázií


FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Český jazyk do dlaně pro ZŠ a nižší roč. vícelet. gymnázií


FRAGMENT   |   2008   Ohodnoťte


Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ

Eva Skořepová
FRAGMENT   |   2010   Ohodnoťte


Panovníci českých zemí – výukové karty

Petr Čornej
FRAGMENT   |   2008   Ohodnoťte


Matematika do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček)


FRAGMENT   |   2015   Ohodnoťte


Český jazyk – školní tabulky – přehledné základy gramatiky


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Maturita – Angličtina [E-KNIHA]

Kateřina Matoušková, Barbora Faktorová
FRAGMENT   |   2014   Ohodnoťte


Jaké i/y se píše?


FRAGMENT   |   2004   Ohodnoťte


Chemické názvosloví v kostce pro SŠ


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Angličtina – školní tabulky – přehledné základy gramatiky


FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Přijímací zkoušky na VŠ – Všeobecný přehled - Testy


FRAGMENT   |   2007   Ohodnoťte


Practise Your English – Thematic Vocabulary

Mariusz Misztal
FRAGMENT   |   1998   Ohodnoťte


Francouzština pro samouky + CD s MP3


FRAGMENT   |   2006   Ohodnoťte


Matematika – školní tabulky – aritmetika, algebra, geometrie

Věra Řasová
FRAGMENT   |   2011   Ohodnoťte


Italština last minute


FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Řečtina last minute


FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


Španělština last minute


FRAGMENT   |   2009   Ohodnoťte


21 dní k bohatému životu [E-kniha]

Miloš Toman
Intuitivní marketing   |   2013   Ohodnoťte