Vydavatel Intuitivní marketing

Informace

Ing. Miloš Toman: Problematikou řízení, firemní strategie a marketingu se zabývám už od roku 1988. Od počátku jsem stál při zrodu nových věcí a pomáhal jim na svět. Podílel jsem se například na prvním experimentálním zavádění kabelové televize v Československu (1988). Byl jsem také první, kdo v praxi využil termovizní snímkování pro odhalování vad panelových domů (1989). Tuto akci jsem pak popisoval i v interview pro tehdejší Československou televizi. Na počátku devadesátých let jsem ideově připravil a koordinoval projekt pro vládu brazilského státu Rio de Janeiro (1993). Později jsem pomáhal zahraničním obchodníkům při vstupu na český trh. V roce 2003 jsem vytvořil intuitivní marketing, jedinou českou podnikatelskou koncepci, která je přednášena na vysokých školách. O deset let jsem ji začal cíleně přetvářet do podoby, jež integruje marketing, management, strategie a další firemní funkce do jediného celku. Současný intuitivní marketing je jednou z mála existujících odpovědí na aktuální problémy ve výkonnosti a prosperitě firem. Chcete-li dosáhnout mimořádných výsledků, musíte k tomu využít mimořádných cest.

Web

http://www.intuitivnimarketing.cz

Adresa

Sídlištní 818
756 54 Zubří

Knihy v katalogu