Vydavatel Host - vydavatelství, s. r. o.

Informace

Nakladatelství Host vydává především kvalitní českou a překladovou prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. Odborné publikace se zaměřují především na historii, sociologii, jazykovědu, osobnosti filmu i další obory. V posledních letech se velmi výrazně rozšířila řada překladové beletrie, severských kriminálních románů a thrillerů. Relativně nedávno našla v Hostu přístřeší i prestižní edice Česká knižnice, která zájemcům nabízí kvalitní ediční zpracování děl českých klasiků. Naší cílovou skupinou jsou jednak lidé, kteří se zabývají literaturou „na vyšším stupni“ (studenti, učitelé apod.) a dále průměrně či spíše nadprůměrně nároční čtenáři, kteří se u knih chtějí bavit a odpočívat, avšak spotřební a braková literatura je pod jejich úroveň. Brněnské nakladatelství Host, které v současnosti zaujímá nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu (nepochybně patří mezi pět zdejších top značek), má již letitou tradici. Čtenáři se s jeho tituly setkávají už více než dvě desítky let. Jeho působnost a kořeny jsou spojeny se stejnojmenným časopisem, který začal vycházet v Brně roku 1985 jako samizdatový sborník. Nakladatelství se svými zavedenými edičními řadami, autory, jejichž jména patří v české literatuře k těm nejprestižnějším a nejúspěšnějším, a se svým měsíčníkem Host, který se pravidelně věnuje reflexi a kultivaci české literární scény, tvoří v českém prostředí výjimečný fenomén. Nakladatelství Host uvedlo na český knižní trh kriminální romány Stiega Larssona, Larse Keplera, Jussiho Adlera-Olsena, Henninga Mankella či Åsy Larssonové, které záhy obsadily přední místa žebříčků prodejnosti. Bestsellery se staly ale i z knih českých autorů — Kateřiny Tučkové, Petry Soukupové či Jana Balabána. Fenoménem jsou také populární básně undergroundové legendy J. H. Krchovského. Host se však může pochlubit nejen čelnými místy na žebříčcích prodejnosti, ale opravdu kvalitním nakladatelským programem. Pečuje o knihy mnoha předních zahraničních autorů — držitele Pulitzerovy ceny Jeffreyho Eugenidese, Rakušana Daniela Glattauera, australského spisovatele Christose Tsiolkase, Angličanky Carol Birchové, Slováků Pavola Rankova a Daniely Kapitáňové, nejúspěšnější polské prozaičky Olgy Tokarczukové, francouzské spisovatelky Muriel Barberyové, klasika nizozemské prózy Willema Frederika Hermanse a samozřejmě i dalších českých spisovatelů: Antonína Bajaji, Radky Denemarkové, Jiřího Hájíčka, Jakuby Katalpy či Bianky Bellové, a také řady českých básníků, například Petra Hrušky či Radka Malého. Host poskytuje příležitost i debutantům — básníkům, prozaikům či mladým literárním vědcům. Od roku 2007 s Hostem pravidelně spolupracuje Martin Pecina, jeden z nejvýraznějších a nejoceňovanějších českých typografů, autor v Hostu vydané rukověti Knihy a typografie. Od roku 2009 vydává Host ročenku Nejlepší české básně a je organizátorem řady literárních akcí.

Web

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/o-nas/soucasnost

Adresa

Radlas 5
602 00 Brno

Knihy v katalogu