Témata - Všeobecný přehled

Nebylo hodnoceno.

Publikace obsahuje přes tisíc základních pojmů společenských věd: z historie, politologie, mezinárodních vztahů, EU, NATO, ekonomie, sociologie, psychologie, literatury, divadla, výtvarného umění a hudby. Témata jsou zpracována formou slovníčku pojmů nebo věcného výtahu z jednotlivých kapitol. Publikace tak v co nejstručnějším a zároveň v co nejkomplexnějším přehledu přibližuje pojmy a termíny, se kterými se můžete setkat při testech u přijímacích zkoušek. Souběžně s touto publikací vychází knížka Testy všeobecného přehledu, kde si můžete ověřit, nakolik jste si vědomosti osvojili.

Vydání

Vydáno: 2007

Vydavatelství: FRAGMENT

ISBN: 978-80-253-0530-0


Ohodnoťte knihu Témata - Všeobecný přehled

Hodnocení knihy


Celkové hodnocení slovní