Vražda pro štěstí

Nebylo hodnoceno.

Výtvarník(ci): Jaroslav Fišer (Československo)

Román je svébytnou a velmi kultivovanou variací na klasické schéma detektivek a prozrazuje detailní (a to i teoretickou) poučenost v oboru. Navíc však má ještě zřetelnou mírně parodistickou rovinu. Řada postav je úsměvnou karikaturou, autor má od díla odstup, který je evidentní v míře užité ironie, hlavně vůči světu pseudoliterátů z okruhu Osvobozené lyry (autorské zázemí časopisu se rekrutuje převážně ze zneuznaných grafomanů, jejichž "dílo" je v románu bohatě dokumentováno). Svou roli zde hrají i jazykové skrývačky, které slouží ke svedení detektiva i čtenáře na falešnou stopu. Funkci dr. Watsona plní Pivoňkovo děvče, původně "fabrička", detektivovou zásluhou pak prodavačka v luxusním domě módy, hezká a jednoduchá Božka Skovajsová. Propracovaná, značnou mírou nadsázky nadaná a shovívavě parodická kresba postav (továrník Zdeborský, šéf Ostrozraku Tom Lomal, inspektor Vodička) spolu s umně navozeným koloritem specifických prostředí (od přepychových salónů až po brlohy) tvoří základ svérázné atmosféry díla. Autor také nezakrývá jistou míru sociálního cítění, které je však připomenuto jen stopově, v názorech a postojích hlavní postavy. (http://www.slovnikceskeliteratury.cz)

Vydání

Vydáno: 1989

Vydavatelství: Mladá fronta


Ohodnoťte knihu Vražda pro štěstí

Hodnocení knihy


Celkové hodnocení slovní