Angličtina – školní tabulky – přehledné základy gramatiky

Nebylo hodnoceno.

Odložte rozsáhlé učebnice a slovníky, přehledné tabulky anglické gramatiky vám ušetří čas! Získejte jistotu nejen při hodinách angličtiny. Sada obsahuje 6 přehledně uspořádaných tabulek zaměřených na: podstatná jména, přídavná jména a příslovce; zájmena a číslovky; předložky, spojky a užitečné fráze; slovesa; slovesné časy a nepravidelná slovesa; slovosled a souvětí.

Vydání

Vydáno: 2011

Vydavatelství: FRAGMENT

ISBN: 978-80-253-1218-6


Ohodnoťte knihu Angličtina – školní tabulky – přehledné základy gramatiky

Hodnocení knihy


Celkové hodnocení slovní