Český jazyk – školní tabulky – přehledné základy gramatiky

Nebylo hodnoceno.

Odložte rozsáhlé učebnice. Přehledné tabulky české gramatiky vám ušetří čas! Získejte jistotu nejen při hodinách češtiny. Sada obsahuje 6 přehledně uspořádaných tabulek, ve kterých jsou zastoupeny všechny oblasti učiva českého jazyka na základní škole a na gymnáziu. Jednotlivé tabulky jsou zaměřeny na: podstatná jména; další slovní druhy kromě sloves; slovesa, věty jednoduché; souvětí souřadné a podřadné; vyjmenovaná slova a psaní velkých písmen; slovo a jeho význam, jazykový styl.

Vydání

Vydáno: 2011

Vydavatelství: FRAGMENT

ISBN: 978-80-253-1219-3


Ohodnoťte knihu Český jazyk – školní tabulky – přehledné základy gramatiky

Hodnocení knihy


Celkové hodnocení slovní